Zasady Ogólne

Sklep internetowy, pod adresem www.pnfashion.pl jest prowadzony przez firmę PN Fashion.pl spółka cywilna, REGON: 122935615, NIP 5130235715.
Ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), nie zawierają kosztów przesyłki. Te są automatycznie naliczane w koszyku klienta - w zależności od wagi produktu/produktów i wybranej opcji dostawy.

1. Składanie zamówienia

1. Po dodaniu produktów do koszyka Użytkownik może złożyć zamówienie. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie w przeciągu 3 dni.

2. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane.


3. Wpłaty należy kierować na konto bankowe

52 1030 0019 0109 8503 0004 8516 (Bank Handlowy)
PN Fashion.pl s.c.
ul. Leśna 6
32-082 Zelków

2. Realizacja zamówienia

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
2. Przesyłki dostarcza: Dostawca przesyłek. Za opóźnienia wynikające z działania Dostawcy przesyłek nie odpowiadamy.
3. Klient płaci za zamówienie przelewem bankowym przed wysłaniem zamówienia na konto sklepu lub przez portal Payu, którego funkcjonowanie określa regulamin dostępny na stronie payu.pl
4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

3. Zwroty i reklamacje

1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Jeśli zwrot nastąpi w przeciągu tych 10 dni gwarantujemy zwrot kwoty zapłaconej za towar przelewem na rachunek klienta.
3. Towar należy zwrócić w tym samym stanie w, którym się go otrzymało. Nie może nosić jakichkolwiek śladów noszenia lub uszkodzeń.
4. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim rachunek.
5. Koszt dostawy i odesłania towaru w przypadku reklamacji zostanie zwrócony na konto klientka po rozpatrzeniu sprawy.
6. Koszt dostawy i odesłania towaru w przypadku zwrotów nie podlega zwrotowi.

Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego w Rzeczypospolitej Polskiej.